5/5 är ett årligt event anordnat av (H)järnkoll med stor medverkan av Ambassadörer och medlemmar.