Varje månad håller föreningen ett möte för intresserade medlemmar.  Varje möte har ett särskilt tema.

Vi fortsätter på temat “Min berättelse” och koncentrerar oss på vändpunkter under våren.