Vi väntar just nu på att ta beslut om Psykiatriveckan 2020 blir digital eller fysisk.