Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

 

Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du har rätt att bli tydligt informerad om hanteringen av dina personuppgifter. NSPH vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning.

NSPH Blekinge org. nr. 802488-1867, är personuppgiftsansvarig. NSPH Blekinge verkar i Blekinge Län med kansli i Ronneby.

 

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning, en föreläsning, ett seminarium eller ett annat arrangemang via NSPH Blekinges webbsida, via e-post eller telefon. Förutom namn och mejladress behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera. Vi kan också kontakta dig när vi arrangerar liknande konferenser/aktiviteter. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är även här samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

NSPH Blekinge säljer aldrig dina uppgifter vidare. Kontakt- och personuppgifter är enbart tillgängliga för ett fåtal behöriga personer på kansliet.

Vid studiecirklar och vissa utbildningar samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), vissa personuppgifter kommer behöva samlas in av även dem. Läs hur SV behandlar personuppgifter här.

 

Medlemmar

När du blir medlem i NSPH Blekinge sparar vi vissa personuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) för mailutskick, inbjudan, meddelanden och medlemskap för vår digitala plattform i Microsoft Teams och SharePoint, samt smschatten Supertext. Alla uppgifter är frivilliga att lämna och även här är grunden för behandling samtycke. Dina uppgifter sparas så länge du är medlem, men rensas bort om du inte längre vill vara medlem.

 

Organisationer och samarbetspartners

Vi sparar kontaktuppgifter till medlemsorganisationer och samarbetspartners (namn, adress, mejladress, telefonnummer). Uppgifterna sparas så länge som ett samarbete finns, men rensas bort när organisationen avbryter medlemskap eller samarbete.

 

Uppdragsgivare

Vi sparar kontaktuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) till uppdragsgivare, dvs de som beställer studiecirklar och utbildningar, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande.

Vi utför studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. De samlar in vissa uppgifter om uppdragsgivaren och deltagarna. Läs mer om hur SV behandlar kontakt- och personuppgifter här.

 

Foton

Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra evenemang eller evenemang där vi deltar som medarrangör. En del foton publiceras på webbplatsen och i våra sociala mediekanaler för att berätta om NSPH Blekinges arbete. Vi försöker att be om tillåtelse från de personer som förekommer på bild.

NSPH kan också komma att kommunicera med dig via sociala medier genom din e-postadress.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen info@nsphblekinge.se

Du har också rätt att:

  • begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • begära radering av vissa uppgifter
  • begära att vi begränsar behandlingen
  • få personuppgifter överförda

Om du anser att NSPH har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Datainspektionen.