NSPH Står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Vi är en paraplyorganisation och hos oss är flera av Blekinges brukar- och anhörigföreningar samlade. Tillsammans arbetar vi för att förbättra vården, höja kunskapen om psykisk hälsa i samhället samt minska stigma och utanförskap.

Tillsammans blir allas erfarenhet vår gemensamma styrka.