Vilka är NSPH Blekinge?

NSPH Står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Vi är en paraplyorganisation och hos oss är flera av Blekinges brukar- och anhörigföreningar samlade. Tillsammans arbetar vi för att förbättra vården, höja kunskapen om psykisk hälsa i samhället samt minska stigma och utanförskap.

Tillsammans blir allas erfarenhet vår gemensamma styrka.

 

Vår vision:

  • Förebygga psykisk ohälsa i samhället
  • Den psykiatriska vården är tillgänglig, demokratisk och rättssäker
  • Patienter, brukare och anhöriga är mer delaktiga i vård och stöd
  • Patient- och Brukarorganisationer har stort inflytande på alla nivåer i samhället.

 

Detta gör vi i Blekinge: