Psykiatriveckan 2017

Detta året kretsade kring den psykiska hälsan hos unga. Vi genomförde flera föreläsningar på skolor i hela länet. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan skapade vi även en workshop vid namn “Våga Prata, ungas känslor på papper” där ungdomar fick utrycka sin känslor. De bästa bidragen blev samlade i en liten bok som blev färdig året efter (2018).

du kan ladda ner en PDF av boken här:  Våga Prata; känslor på papper

 

Nedan följer en liten del av det gemensamma programmet från

Psykiatriveckans program 2017

Sanna Lundell

föreläser om hur det är att leva ihop med någon som är beroendesjuk.

10 oktober kl. 15.00 och 18.00

 

Pa moudou Badjie

från “Panetoz” delar med sig av sina erfarenheter inom bl.a. mångfald, ungdomsproblematik och integration.

11 oktober kl. 15.00

 

Caj Karlsson

genom berättelse och sånger delar Caj med sig av sina erfarenheter.