Psykiatriveckan 2018

Detta året kretsade kring den psykiska hälsan hos unga. Vi genomförde flera föreläsningar på skolor i hela länet.