Vilket stöd kan du som anhörig få, vad kan du hjälpa till med som volontär och hur påverkar missbruk eller riskbruk den psykiska hälsan? Detta och mycket mer lyfts under årets digitala psykiatrivecka.

 

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan ökar. Att vända denna utveckling är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Under vecka 18 genomförs en helt digital psykiatrivecka i Blekinge. Temat för psykiatriveckan är ”Våga prata psykisk ohälsa”, med inriktning på hur vi tillsammans kan förebygga självmord (suicidprevention).

Föreläsningarna lyfter bland annat volontärverksamhet, anhörigsituationen, våld i nära relationer och missbruk kopplat till psykisk ohälsa. Det kommer också finnas möjlighet att prova på yoga digitalt. Hela programmet och länkar för anmälningar till föreläsningarna finns här (sv.se/blekinge)

Förhoppningen är att kunna erbjuda ett fullständigt program med ett flertal föreläsningar och aktiviteter till hösten under vecka 41. Håll utkik efter mer information!

 

Plats

Digitalt Zoom-möte, instruktion
och länk mejlas ut dagen innan
föreläsningen.

Tider

Hela programmet för vecka 18,
3-7 maj, finns på sv.se/blekinge.

Anmälan

Det finns begränsat med platser,
anmälan krävs. Anmälan sker via
sv.se/blekinge. Föreläsningarna är
gratis och öppna för alla.

Psykiatriveckan är ett samarbete