Bli en del av vårt nätverk och skapa skillnad.

Tillhör du en organisation, förening eller företag och vill engagera dig i frågor om psykisk hälsa så är du varmt välkommen att starta ett samarbete med oss.

Kontakta oss på info@nsphblekinge.se så kan vi prata om hur vi kan starta ett samarbete.

Vårt största event är Psykiatriveckan där vi årligen anordnar föreläsningar, öppet hus och andra aktiviteter som sprider kunskap och minskar utanförskap och astigmatism.