Olika erfarenheter, lika rättigheter.

Hjärnkoll Blekinge är en del av NSPH Blekinge. Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Hjärnkoll engagerar sig i flera aktiviteter under året där alla är välkomna att delta. Många event händer över hela Sverige i alla Hjärnkollföreningar som 5 Maj, 10 Oktober, internationella äldredagen, m.fl. Andra är lokala initiativ så som Äldredagarna Karlshamn och Karlskrona, och Våga Prata Loppet Virtuellt.

Hjärnkoll sprider kunskap, sticker hål på myter och minskar klyftorna i samhället med hjälpa av sina ambassadörer. Modiga kvinnor och män som delar sin egen livsberättelse under föreläsningar, intervjuer och deltagande på flera aktiviteter under året.

Besök Hjärnkoll Blekinge för att veta mer.