Studiecirkeln kan på många sätt liknas med den traditionella skolan, men de skillnader som finns är markanta. Till skillnad från en lärare, vars roll är att förmedla en viss expertkunskap till sina elever: Är cirkelledarens roll att leda en samtalsgrupp där alla deltagarnas individuella kunskaper är likvärdiga.

Filosofin bakom en cirkel är; att kunskapen och erfarenheten som behövs för att målet med cirkeln ska uppnås, redan finns hos deltagarna. Cirkelledarens roll är att uppmuntra och hjälpa deltagarna att själva göra dessa upptäckter.

Varje ny cirkelgrupp innehåller individer med olika erfarenheter och fantastisk potential som bara väntar på att bli upptäckta.

NSPH och våra medlemsföreningar har utvecklat flera studiecirklar med fokus på sin speciella brukargrupp.

Medans NSPH och Hjärnkolls Studiecirklar ofta riktar sig mot en mer generell målgrupp; har våra medlemsföreningar cirklar med stort fokus på sina brukargrupper. Se fler av våra studiecirklar från NSPH och våra medlemsföreningar i PDF-versionen av Verktygslådan.

Kontakta oss om du vill veta mer, eller om du vill anmäla intresse för en av våra cirklar.