Din egen berättelse

DIN EGEN BERÄTTELSE vänder sig till personer som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa och som är nyfiken på samhället, på sig själv och på andra som varit med om liknande saker.

Hur kan vi använda våra egna erfarenheter på ett konstruktivt sätt? Vad kan jag och vad kan vi tillsammans göra för att stärka vår självbild? Vad har jag själv för attityder till psykisk ohälsa – och mig själv?
Under studiecirkeln använder deltagarna sin egen unika historia som sitt viktigaste verktyg. Så här var det förut, så här är det nu, dit vill jag.

Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi skapa en positiv förändring både för oss själva och för samhället.
Syftet med cirkeln är att deltagarna tillsammans ska finna styrka genom sina många erfarenheter. Våga tala med och inför andra om sitt liv med psykisk ohälsa eller som anhörig. Att deltagarna lär sig hantera och motverka fördomar, diskriminering och stigmatisering.

Boken Din egen berättelse är ett material för reflektion om din egen och andras erfarenheter av psykisk (o)hälsa.
Din egen berättelse ingår i NSPH Blekinges trestegsutbildning för att bli brukarrepresentant.

10 x 2,5 timmar
8 – 10 deltagare

Studiecirkeln är utvecklad av NSPH

Se fler av våra studiecirklar från NSPH och våra medlemsföreningar i PDF-versionen av Verktygslådan.