Din Egenmakt

DIN EGEN MAKT vänder sig till den enskilda individen.

Cirkeln handlar om att ta fram de drömmar och idéer som deltagarna har och använda dem för att förbättra sina liv. Cirkeln innehåller ämnen som uppmuntrar till eftertanke. Deltagaren bestämmer själv vad hen vill arbeta med för att nå sina drömmar och mål.

Målet med studiecirkeln är att höja självkänslan och känslan av makt och delaktighet hos deltagarna. Ämnen som diskuteras styrs av gruppen, intresse och personliga behov och målbild i strävan mot en större egenmakt.
Studiecirklar är tillfällen att diskutera sina erfarenheter och att få del av nya erfarenheter. Diskussionsämnen ändras därför efter vad gruppen finner intressant.

Varje cirkel blir unik för att den formas efter deltagargruppen.
Studiematerialet är boken; Din egen makt, som riktar sig till den enskilde personen med målet att öka dennes självkänsla och att öka känslan av makt denne har över sitt eget liv. Varje kapitel innehåller övningar och diskussionsämnen.

Din egen makt ingår i NSPH Blekinges trestegsutbildning för att bli brukarrepresentant och Informatör.

10 x 2,5timmar
4 – 10 deltagare

Studiecirkeln är utvecklad av NSPH

Se fler av våra studiecirklar från NSPH och våra medlemsföreningar i PDF-versionen av Verktygslådan.