Vi vill och kan förbättra

VI VILL OCH KAN FÖRBÄTTRA Vänder sig till brukare, anhöriga och personal. Det är en studiecirkel där deltagarna gemensamt arbetar för att förbättra en vård- eller stödverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Syftet är att med de metoder och verktyg som finns i studiematerialet starta en dialog mellan brukare, anhöriga och personal där man ringar in utvecklingsområden. Förse dem med metoder och verktyg som ökar brukarinflytande och samarbete mellan personal, brukare och anhöriga. Tillsammans praktiserar och utvecklar deltagarna brukarinflytandet och påbörjar ett förbättringsarbete som kommer att fortsätta efter att cirkeln avslutats. Deltagarna blir tillsammans en väl fungerande arbetsgrupp, som tar med sig de nya kunskaperna från cirkeln tillbaka till sin verksamhet.

Materialet består av boken; Vi vill och kan förbättra – Studiematerial i förbättringsarbete inom psykiatriska vård- och stödverksamheter samt åtta korta informationsfilmer.

10 x 2,5 timmar
7 – 10 deltagare

Studiecirkeln är utvecklad av NSPH

Se fler av våra studiecirklar från NSPH och våra medlemsföreningar i PDF-versionen av Verktygslådan.