Under årsmötet väljs nya ledamöter in i styrelsen och viktiga beslut fattas inför året. Alla som vill delta är välkomna.